Uie saad produksie

Posted on Tue April 2, 2019.

'n Volhoubare boerdery word bepaal deur dit wat jy in die grond sit. Alles begin tog by die saad.

Kaleo is so bevoorreg om hierdie uie produksie eerstehands te ervaar. Net soos die uie saad in die grond geplant word met die doel om te produseer, so is Kaleo se doel om rus te gee vir jou siel- sodat jou lewens produskie sy volle potensiaal kan bereik. 

"Die plaas maak wonde heel soos geen sielkundige woord sou kon streel".